au pair met kinderen spelen in de sneeuw
aupairtrust picture 1 foreground

Kosten

 AupairTrust hanteert de volgende tarieven:
Inschrijving/Administratiekosten (eenmalig)
EUR 75
Huisbezoek (eenmalig)
EUR 90
Extra huisbezoek (op aanvraag) excl. 30 cent per km.
EUR 75
Bemiddelingskosten EUR 1050
Aanvraag visum (excl. leges kosten) tbv niet-Europese au pairs
EUR 350
 Leges kosten (MVV/TEV) tbv niet-Europese au pairs EUR 641
  Verplicht overname bemiddelingskosten, reiskosten etc. au pair door gastgezin
 P.O.A. *
* Betreft een geldbedrag dat terug betaald moet worden aan au pair voor bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of bemiddelingskosten en/of het volgen van een (door de eigen overheid voorgeschreven) cursus te voorbereiding op het verblijf in Nederland. Die door de buitenlandse uitwisselingsjongere aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie is betaald, dat in totaal hoger is dan 10% van het maximale bedrag dat een gastgezin maandelijks als zakgeld aan een au pair mag betalen.
 
Tarieven zijn geldig tot 31 mei 2018  en inclusief 21% BTW.
Voor spoedaanvragen geldt een toeslag.
 
MVV (inreisvisum) en TEV (verblijfsvergunning)
Een au pair afkomstig buiten Europe heeft in de meeste gevallen een MVV (Machtinging Voorlopig Verblijf) en TEV (Toegang En Verblijf) nodig. De MVV (inreisvisum) is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de au pair kan vertrekken uit het land van herkomst. Eenmaal in Nederland heeft de au pair een verblijfsvergunning bepaalde tijd (maximaal 12 maanden) nodig om bij het gastgezin te verblijven.
Een MVV/TEV procedure kan binnen afzienlijke tijd geregeld worden, mits alle relevante documenten correct en op tijd worden aangeleverd. De kosten voor een MVV en een TEV zijn tesamen  EUR 641,00  welke door het gastgezin betaald dient te worden.
De kosten van een au pair uit Europa zijn exclusief de "aanvraag visum kosten" en "leges kosten", aangezien er geen visum nodig is. Wel is het noodzakelijk om een dossier op te bouwen en dient de au pair alsmede het gastgezin aan dezelfde voorwaarden en plichten te voldoen.
Heeft u zelf een au pair gevonden die u wilt bemiddelen via AupairTrust dan ontvangt u van ons een korting van EUR 300,00 op de bemiddelingskosten.

Verzekering
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) merkt buitenlandse Au Pairs in Nederland aan als verzekeringsplichtig. Het gastgezin dient zorg te dragen voor deze Basiszorgverzekering welke via een willekeurige Nederlandse zorgverzekeraar geregeld kan worden. Via de belastingdienst kan zorgtoeslag worden aangevraagd waardoor de kosten van de basiszorgverzekering vergoed wordt. AupairTrust stelt tevens dat het gastgezin zorg dienst te dragen voor een Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering.

Restitutie
Inschrijfgeld, huisbezoek, screening au pair en de betalingen van de visum aanvraag (MVV en TEV) worden niet gerestitueerd. Indien u na de ondertekening van de bemiddelingsopdracht besluit om de opdracht op te zeggen of te annuleren, bent u een bedrag verschuldigd wegens administratie -en voorbereidingskosten. Dit is exclusief eventuele kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de visum aanvraag (MVV en TEV) en eventuele legeskosten.

Wilt u meer weten over de kosten? Neem dan contact met ons op.