hulp in de huishouding
aupairtrust picture 1 foreground

Procedure

Een verblijfsaanvraag voor een au pair kan alleen nog worden ingediend door een door de IND erkend au-pairbureau.

In het Modern Migratiebeleid heeft de erkend referent wettelijke verplichtingen:

1. informatieplicht

2. administratieplicht

3. zorgplicht ten aanzien van de au pair

AupairTrust hanteert de volgende werkwijze:

 1. De samenwerking met de au pair en het gastgezin start met een intakegesprek bij het gastgezin thuis. Een medewerker van AupairTrust zal tijdens dit persoonlijk gesprek de werkwijze van AupairTrust uitleggen, IND proces beschrijven en daarnaast dieper ingaan op de voordelen en nadelen van het in huis hebben van een au pair. Basis voor dit gesprek is het volgende aangeleverde document:

  • Inschrijfformulier

 2. Na een intakegesprek bij het gastgezin thuis, zal AupairTrust besluiten of het gastgezin door AupairTrust wordt toegelaten tot het cultuursuitwisselingsprogramma voor au pairs. Na een positief besluit volgt er een bevestiging en registratie van het gezin en stellen we het familieprofiel samen. AupairTrust behoudt het voorrecht om een gastgezin af te wijzen van deelname.

  • au pair cultuur programma en dag-indeling voor de au pair

  • gastgezin contract (bewustverklaring)

 3. Daarna wordt een verdere screening verzorgd aangaande de au pair.  Basis voor de screening zijn de volgende aangeleverde documenten:

  • Inschrijfformulier

  • Interview rapport

  • Medisch rapport (op verzoek)

  • Referenties (karakter en kinderopvang)

  • Verklaring van goed gedrag (op verzoek)

  • Geboortecertificaat

  • Kopie paspoort

 4. Nadat een succesvolle screening heeft plaatsgevonden en AupairTrust positief besluit om de au pair deel te laten nemen aan het cultuuruitwisselingsprogramma voor au pairs, volgt de begeleiding van de benodigde MVV/TEV procedure. AupairTrust behoudt het voorrecht om een au pair af te wijzen van deelname.

  MVV procedure: Wanneer u voor een au pair van buiten de EU kiest, moet de au pair naast een Toegang En Verblijf (TEV), in de meeste gevallen, ook in het bezit zijn van een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV). De aanvraag hiervoor loopt via de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). AupairTrust is erkend referent en hebben dan ook direct contact met de IND-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het au pair proces in Nederland. Door het erkend referentschapt is er een snellere doorlooptijd van de aanvraag en een nauwe samenwerking met de IND.

  De voorwaarden waar u onder andere aan moet voldoen zijn:

  • Uw huishouden moet bestaan uit minimaal 2 personen (waarvan minimaal 1 kind)

  • U bent solvabel genoeg om een Au Pair in huis te nemen. Als twee ouder gezin heeft u aantoonbare inkomsten van € 2535,96 bruto per maand incl. vakantiegeld en € 2348,10 bruto per maand excl. vakantiegeld. Voor alleenstaande ouders geldt dat u aantoonbare inkomsten heeft van € 2028,76 netto per maand incl. vakantiegeld en € 1878,48 bruto per maand excl. vakantiegeld.

  • U heeft een contract bij uw werkgever welke geldig is gedurende het hele jaar dat de au pair in Nederland is (een jaarcontract is niet voldoende en een werkgeversverklaring volstaat niet in dit geval)

  • In het geval van een eigen bedrijf, moet dit bedrijf minimaal 1.5 jaar bestaan 

 5. Wanneer de procedures doorlopen zijn en zijn goedgekeurd, staat de aankomst van uw au pair voor de deur. Het visum kan worden opgehaald en er kan een ticket worden geboekt voor de Au Pair. AupairTrust kan u helpen met het regelen van de benodigde zorg en au pair verzekeringen. Daarnaast zorgt AupairTrust voor de aanlevering van de benodigde contracten en informatie.

 6. Niet alleen een paar dagen na aankomst zullen we contact opnemen om te evalueren hoe de eerste dagen zijn verlopen maar gedurende de gehele uitwisselingsperiode zal AuPairTrust regelmatig contact opnemen met de au pair en het gastgezin om te evalueren, waar nodig te adviseren over het begeleiden van de au pair gedurende haar/zijn verblijf, de cultuursuitwisseling en mogelijke andere zaken die er spelen.

 7. Na de uitwisselingsperiode evalueren AuPairTrust samen met het gastgezin en de au pair het proces van kennismakingsgesprek tot het vertrek van de au pair.

In het beleid is opgenomen dat een au pair:

 • geen geldbedrag voor bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of bemiddelingskosten en/of het volgen van een (door de eigen overheid voorgeschreven) cursus ter voorbereiding op het verblijf in Nederland aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie mag betalen, dat in totaal hoger is dan 10% van het maximale bedrag dat een gastgezin maandelijks als zakgeld aan een au pair mag betalen.
 • geen geldbedrag als borgsom aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie mag betalen;
 • geen contract met een gastgezin of (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie mag ondertekenen waarmee de au pair zich verplicht tot het betalen van geld of een geldboete als sanctie wegens het niet nakomen van een of meerdere bepalingen van dit contract;
 • geen taken mag verrichten voor mensen die een meer bijzondere zorg nodig hebben, die een specifieke vaardigheid vereist. Deze taken vallen niet onder licht huishoudelijke werkzaamheden.

Heeft u nog vragen over de procedure? Neem dan contact met ons op.