Support bij de opvang van kinderen
aupairtrust picture 1 foreground

Werkwijze

Een verblijfsaanvraag voor een au pair kan alleen nog worden ingediend door een door de IND erkend au-pairbureau.

In het Modern Migratiebeleid heeft de erkend referent wettelijke verplichtingen:

 1. Informatieplicht
 2. Administratieplicht
 3. Zorgplicht ten aanzien van de au pair

AupairTrust hanteert de volgende werkwijze:

 1. De samenwerking met de au pair en het gastgezin start met een intakegesprek  bij het gastgezin thuis. Een medewerker van AupairTrust zal tijdens dit persoonlijk gesprek de werkwijze van AupairTrust uitleggen, IND proces beschrijven en daarnaast dieper ingaan op de voordelen en nadelen van het in huis hebben van een au pair.                                                                  
 2. Na een intakegesprek bij het gastgezin thuis, zal AupairTrust besluiten of het   gastgezin door AupairTrust wordt toegelaten tot het cultuursuitwisselingsprogramma voor au pairs. AupairTrust behoudt het voorrecht om een gastgezin af te wijzen van deelname. Na een positief besluit volgt er een bevestiging en registratie van het gezin.                            
 3. Daarna volgt de screening aangaande de au pair. AupairTrust behoudt het voorrecht om een au pair af te wijzen van deelname.                                Basis voor de screening zijn de volgende aangeleverde documenten:
  • Inschrijfformulier gastgezin en au pair
  • Interview rapport gastgezin en au pair
  • Medisch rapport (op verzoek) au pair
  • Referenties (karakter en ervaring) au pair
  • Verklaring van goed gedrag (op verzoek) au pair
  • Geboortecertificaat au pair
  • Kopie paspoort gastouders en au pair.                                  
Nadat een succesvolle au pair screening heeft plaatsgevonden en het gast gezin aan de gestelde voorwaarden voldoet, zal AupairTrust overgaan tot het begeleiden van de benodigde MVV/TEV procedure.

MVV/TEV procedure: Wanneer u voor een au pair van buiten de EU kiest, moet de au pair naast een Toegang En Verblijf (TEV), in de meeste gevallen, ook in het bezit zijn van een Machtiging Voorlopig Verblijf (MVV). De aanvraag hiervoor loopt via de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). AupairTrust is erkend referent en hebben dan ook direct contact met de IND-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het au pair proces in Nederland.
 De IND stelt bepaalde eisen aan het gastgezin om een verblijfsvergunning te kunnen aanvragen voor de au pair. De voorwaarden waar u als gastgezin aan moet voldoen zijn:
 • Uw huishouden moet bestaan uit minimaal 2 personen (waarvan minimaal 1 kind)
 •  U bent solvabel genoeg om een Au Pair in huis te nemen. Als twee ouder gezin heeft u aantoonbare inkomsten van € 2535,96 bruto per maand incl. vakantiegeld en € 2348,10 bruto per maand excl. vakantiegeld. Voor alleenstaande ouders geldt dat u aantoonbare inkomsten heeft van € 2028,76 netto per maand incl. vakantiegeld en € 1878,48 bruto per maand excl. vakantiegeld.
 •  U heeft een contract bij uw werkgever welke geldig is gedurende het hele jaar dat de au pair in Nederland is (een jaarcontract is niet voldoende noch een intentieverklaring)
 • In het geval van een eigen bedrijf, moet dit bedrijf minimaal 1,5 jaar bestaan
Wanneer de aanvraag is goedgekeurd door de IND, staat de aankomst van uw au pair voor de deur. Het visum kan worden opgehaald en er kan een ticket worden geboekt voor de Au Pair. Voordat de Au Pair naar Nederland afreist, zal hij/zij in het bezit moeten zijn van een au pair verzekering. Mocht het nodig zijn dan kan AupairTrust u daarbij helpen. Daarnaast zorgt AupairTrust voor de aanlevering van de benodigde contracten en informatie.
Na een paar dagen na aankomst van de au pair zal AupairTrust contact opnemen om te evalueren hoe de eerste dagen zijn verlopen. Ook gedurende de gehele uitwisselingsperiode zal AuPairTrust regelmatig contact opnemen met de au pair en het gastgezin om te evalueren, waar nodig adviseren over het begeleiden van de au pair gedurende haar/zijn verblijf, de cultuursuitwisseling en mogelijke andere zaken die er eventueel spelen
Na maximaal een jaar zal de au pair weer terugkeren naar land van herkomst. Ook dan zal AuPairTrust samen met het gastgezin en de au pair het proces van kennismakingsgesprek tot het vertrek van de au pair evalueren. Dit om er tvoor te zorgen dat het cultuursuitwisselingprogramma een succeservaring blijft voor beide!

In het beleid is opgenomen dat een au pair:

 • geen geldbedrag voor bijvoorbeeld inschrijfgeld en/of bemiddelingskosten en/of het volgen van een (door de eigen overheid voorgeschreven) cursus ter voorbereiding op het verblijf in Nederland aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie mag betalen, dat in totaal hoger is dan 10% van het maximale bedrag dat een gastgezin maandelijks als zakgeld aan een au pair mag betalen.
 • geen geldbedrag als borgsom aan een (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie mag betalen;
 • geen contract met een gastgezin of (Nederlands of buitenlands) bemiddelingsbureau of uitwisselingsorganisatie mag ondertekenen waarmee de au pair zich verplicht tot het betalen van geld of een geldboete als sanctie wegens het niet nakomen van een of meerdere bepalingen van dit contract;
 • geen taken mag verrichten voor mensen die een meer bijzondere zorg nodig hebben, die een specifieke vaardigheid vereist. Deze taken vallen niet onder licht huishoudelijke werkzaamheden.

Eventuele kosten voorvloeiend uit bemiddelingsbureau, cursussen, etc. komen voor rekening gastgezin. Dit dient te zijn afgehandeld voordat de au pair afreist naar Nederland. AupairTrust zal nazien tot een correcte afhandeling in deze.

Heeft u nog vragen over de procedure? Neem dan contact met ons op.